Assertiviteits- en sociale weerbaarheidstrainingen

Wanneer je kind niet voor zichzelf opkomt, gepest wordt of last heeft van faalangst, dan kan een training van Koala Educatie zinvol zijn. Alle trainingen hebben tot doel het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind, maar hebben een verschillende invalshoek.

Koala Educatie biedt de volgende trainingen aan:

Faalangstreductietraining

Er is sprake van faalangst als een kind bang is om te falen en hierdoor wordt belemmerd in zijn of haar functioneren op school of sociaal gebied. Het kind blokkeert met onderpresteren als gevolg.
De faalangstreductietraining van Koala Educatie geeft praktische handvaten hoe om te gaan met de faalangst met als doel minder last te krijgen van zenuwen en negatieve gedachten.
Tijdens de training leert het kind hoe je negatieve gedachten om kan zetten naar positieve, helpende gedachten.
We werken aan bewustwording, zelfreflectie en ontspanning door middel van een oplossingsgerichte aanpak.
De training bestaat onder andere uit gesprek, concentratie en spierontspanningsoefeningen.
Ouders worden actief betrokken bij de training.

Rots en Watertraining

Rots & Water is een Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van vier tot achttien jaar.
Het is een psychofysieke training voor jongens en meisjes in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar het onderscheidt zich duidelijk van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samengaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.
Weerbaarheid en sociale vaardigheden, Rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.
Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Spelenderwijs en via fysieke oefeningen, worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Koala Educatie is gecertificeerd om Rots en Watertrainingen te geven.
De trainingen worden gegeven op scholen aan schoolklassen en aan kleine groepjes buiten schooltijd.