Faalangstreductietraining

Er is sprake van faalangst als een kind bang is om te falen en hierdoor wordt belemmerd in zijn of haar functioneren op school of sociaal gebied. Het kind blokkeert met onderpresteren als gevolg.
De faalangstreductietraining van Koala Educatie geeft praktische handvaten hoe om te gaan met de faalangst met als doel minder last te krijgen van zenuwen en negatieve gedachten.
Tijdens de training leert het kind hoe je negatieve gedachten om kan zetten naar positieve, helpende gedachten.
We werken aan bewustwording, zelfreflectie en ontspanning door middel van een oplossingsgerichte aanpak. De training bestaat onder andere uit gesprek, concentratie en spierontspanningsoefeningen.
Ouders worden actief betrokken bij de training.