Rots en Water

Rots & Water is een psychofysieke training die  momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet voor jongens en meisjes in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek, spelenderwijs, positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd.
Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.
De training is speciaal geschikt voor kinderen die iets weerbaarder mogen worden of juist te snel de (fysieke) confrontatie met leeftijdsgenootjes aangaan.
Koala Educatie geeft trainingen in kleine groepjes buiten schooltijd en op scholen aan hele schoolklassen.
We kunnen de training helemaal aanpassen aan de vraag van de school of van de kinderen.

Als je wat meer achtergrondinformatie wilt, dan is deze documentaire absoluut een aanrader.

https://www.facebook.com/koalaeducatie/posts/442183536469485