Leerbegeleiding

Leerbegeleiding en leerkrachtbegeleiding

Leerbegeleiding en bijles
Koala Educatie biedt bijles en leertrainingen op maat.
Als je kind moeite heeft om zich de lesstof van zijn of haar jaargroep eigen te maken, of als je kind achter loopt op het gebied van rekenen, technisch/begrijpend lezen of spelling, dan kan bijles een goed middel zijn om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten en  er voor te zorgen dat je kind weer met plezier naar school gaat. Ook als je kind niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexietraining kun je bij Koala Educatie terecht voor deskundige begeleiding.
Koala Educatie is er ook voor kinderen die tijdelijk niet (of gedeeltelijk niet) kunnen functioneren in een schoolse situatie.

Leren op het VO
Daarnaast bieden Koala Educatie een speciaal traject aan voor begaafde kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. (kinderen met een voorlopig advies HAVO/VWO).
Deze groep kinderen heeft vaak nooit geleerd om te leren, omdat de  basislesstof op de basisschool hiertoe te weinig aanleiding geeft. Om te voorkomen dat ze vast gaan lopen op de havo of het VWO, leren we deze kinderen tijdens een kortdurend leertraject de studievaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.

Leerkrachtbegeleiding
De begeleiding die Koala Educatie biedt is breed en vraaggericht. Na het in kaart brengen van de hulpvraag wordt er een korte klassenobservatie gedaan, waarna direct gestart wordt met de ondersteuning.
Deze ondersteuning kan in verschillende vormen gegoten worden, geheel afhankelijk van de vraag van de school/leerkracht. Je kunt hierbij denken aan:

  • Klassenobservatie met daaruit voortvloeiende handelingsadviezen.
  • Een begeleidingstraject voor startende leerkrachten.
  • Het helpen opstellen van een begeleidingsplan voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Begeleiding bij klassenmanagement.
  • Ondersteuning in de groep bij een ‘uitdagende’ groep (coaching on the job)
  • Advies over specifiek leermateriaal voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.