Ambulante begeleiding

Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte, zoals een (licht) verstandelijke beperking, of bijvoorbeeld ADD/ADHD of ASS, is onderwijs volgen op een reguliere basisschool niet altijd even makkelijk.
Koala Educatie biedt deze kinderen individuele ondersteuning op school, middels een onderwijs-zorgarrangement. Het doel is om onderwijs mogelijk te maken voor alle kinderen in hun eigen dagelijkse (onderwijs)omgeving.
Wij bieden individuele leerinhoudelijke ondersteuning en begeleiding gericht op het reguleren van gedrag, maar ook professionele praktische ondersteuning bij lichamelijke verzorging. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de school en ouders.
De begeleiding is speciaal gericht op kinderen en jongeren tot 18 jaar, die door hun beperking of door gedragsproblemen onvoldoende tot leren kunnen komen in de klas.
Het kind krijgt begeleiding op de eigen school of thuis. In overleg met school en ouders wordt besproken welke taken we uitvoeren en welke doelen er bereikt moeten worden. Deze informatie wordt verwerkt in het begeleidingsplan. Dit plan wordt voortdurend bijgesteld en minimaal twee keer per schooljaar geƫvalueerd, met zowel de leerkracht als de ouders.