Categorie: Uncategorized

Kindercoaching

Het laatste wat je wilt als ouders is zien dat je kind niet lekker in zijn vel steekt of vastloopt.
Je wilt je kind graag helpen, maar weet niet goed hoe je dit aan moet pakken, omdat het weinig laat zien aan gevoelens of zijn gevoel moeilijk onder woorden kan brengen. Het kan dan helpen als er iemand met een frisse blik naar je kind en diens probleem kijkt.

Kindercoaching is geschikt voor kinderen die willen leren om:

 • Minder last te hebben van angsten, boosheid
 • Zelfverzekerder te worden
 • Vrienden te maken en vriendschappen te onderhouden
 • Gevoelens te uiten
 • Om te gaan met moeilijke situaties (overlijden, echtscheiding, verhuizing)

In een aantal (vooraf met ouders te bepalen) sessies gaan we aan de slag met dat wat het kind als probleem ervaart. We werken oplossingsgericht aan een verandering van gedrag en gevoel.

Dit doen we door middel van gesprek en op het probleem toegesneden creatieve oefenvormen en spel.

Het doel van de coaching is dat het kind binnen zijn eigen mogelijkheden leert zoeken naar een oplossing voor het probleem. Door het kind zelfvertrouwen te geven leert het dat hij kan vertrouwen op zijn eigen kracht en talenten. Ouders worden op de hoogte gehouden van de inhoud van de sessies en actief betrokken bij het coachingsproces. Zij krijgen hierdoor meer inzicht in wat er zich afspeelt in het hoofd van het kind.

Faalangstreductietraining

Er is sprake van faalangst als een kind bang is om te falen en hierdoor wordt belemmerd in zijn of haar functioneren op school of sociaal gebied. Het kind blokkeert met onderpresteren als gevolg.
De faalangstreductietraining van Koala Educatie geeft praktische handvaten hoe om te gaan met de faalangst met als doel minder last te krijgen van zenuwen en negatieve gedachten.
Tijdens de training leert het kind hoe je negatieve gedachten om kan zetten naar positieve, helpende gedachten.
We werken aan bewustwording, zelfreflectie en ontspanning door middel van een oplossingsgerichte aanpak. De training bestaat onder andere uit gesprek, concentratie en spierontspanningsoefeningen.
Ouders worden actief betrokken bij de training.

 

 

Assertiviteits- en sociale weerbaarheidstrainingen

Wanneer je kind niet voor zichzelf opkomt, gepest wordt of last heeft van faalangst, dan kan een training van Koala Educatie zinvol zijn. Alle trainingen hebben tot doel het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind, maar hebben een verschillende invalshoek.

Koala Educatie biedt de volgende trainingen aan:

Faalangstreductietraining

Er is sprake van faalangst als een kind bang is om te falen en hierdoor wordt belemmerd in zijn of haar functioneren op school of sociaal gebied. Het kind blokkeert met onderpresteren als gevolg.
De faalangstreductietraining van Koala Educatie geeft praktische handvaten hoe om te gaan met de faalangst met als doel minder last te krijgen van zenuwen en negatieve gedachten.
Tijdens de training leert het kind hoe je negatieve gedachten om kan zetten naar positieve, helpende gedachten.
We werken aan bewustwording, zelfreflectie en ontspanning door middel van een oplossingsgerichte aanpak.
De training bestaat onder andere uit gesprek, concentratie en spierontspanningsoefeningen.
Ouders worden actief betrokken bij de training.

Rots en Watertraining

Rots & Water is een Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van vier tot achttien jaar.
Het is een psychofysieke training voor jongens en meisjes in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar het onderscheidt zich duidelijk van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samengaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.
Weerbaarheid en sociale vaardigheden, Rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.
Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Spelenderwijs en via fysieke oefeningen, worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Koala Educatie is gecertificeerd om Rots en Watertrainingen te geven.
De trainingen worden gegeven op scholen aan schoolklassen en aan kleine groepjes buiten schooltijd.

Leerbegeleiding

Leerbegeleiding en leerkrachtbegeleiding

Leerbegeleiding en bijles
Koala Educatie biedt bijles en leertrainingen op maat.
Als je kind moeite heeft om zich de lesstof van zijn of haar jaargroep eigen te maken, of als je kind achter loopt op het gebied van rekenen, technisch/begrijpend lezen of spelling, dan kan bijles een goed middel zijn om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten en  er voor te zorgen dat je kind weer met plezier naar school gaat. Ook als je kind niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexietraining kun je bij Koala Educatie terecht voor deskundige begeleiding.
Koala Educatie is er ook voor kinderen die tijdelijk niet (of gedeeltelijk niet) kunnen functioneren in een schoolse situatie.

Leren op het VO
Daarnaast bieden Koala Educatie een speciaal traject aan voor begaafde kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. (kinderen met een voorlopig advies HAVO/VWO).
Deze groep kinderen heeft vaak nooit geleerd om te leren, omdat de  basislesstof op de basisschool hiertoe te weinig aanleiding geeft. Om te voorkomen dat ze vast gaan lopen op de havo of het VWO, leren we deze kinderen tijdens een kortdurend leertraject de studievaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.

Leerkrachtbegeleiding
De begeleiding die Koala Educatie biedt is breed en vraaggericht. Na het in kaart brengen van de hulpvraag wordt er een korte klassenobservatie gedaan, waarna direct gestart wordt met de ondersteuning.
Deze ondersteuning kan in verschillende vormen gegoten worden, geheel afhankelijk van de vraag van de school/leerkracht. Je kunt hierbij denken aan:

 • Klassenobservatie met daaruit voortvloeiende handelingsadviezen.
 • Een begeleidingstraject voor startende leerkrachten.
 • Het helpen opstellen van een begeleidingsplan voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Begeleiding bij klassenmanagement.
 • Ondersteuning in de groep bij een ‘uitdagende’ groep (coaching on the job)
 • Advies over specifiek leermateriaal voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 

 

 

 

 

Ambulante begeleiding

Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte, zoals een (licht) verstandelijke beperking, of bijvoorbeeld ADD/ADHD of ASS, is onderwijs volgen op een reguliere basisschool niet altijd even makkelijk.
Koala Educatie biedt deze kinderen individuele ondersteuning op school, middels een onderwijs-zorgarrangement. Het doel is om onderwijs mogelijk te maken voor alle kinderen in hun eigen dagelijkse (onderwijs)omgeving.
Wij bieden individuele leerinhoudelijke ondersteuning en begeleiding gericht op het reguleren van gedrag, maar ook professionele praktische ondersteuning bij lichamelijke verzorging. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de school en ouders.
De begeleiding is speciaal gericht op kinderen en jongeren tot 18 jaar die door hun beperking of door gedragsproblemen in hun klas onvoldoende tot leren kunnen komen.
Het kind krijgt begeleiding op de eigen school of thuis. In overleg met school en ouders wordt besproken welke taken we uitvoeren en welke doelen er bereikt moeten worden. Deze informatie wordt verwerkt in het begeleidingsplan. Dit plan wordt voortdurend bijgesteld en minimaal twee keer per schooljaar geëvalueerd met zowel de leerkracht als de ouders.

Opvoedondersteuning

Opvoeden gaat niet vanzelf en is nooit makkelijk. Door bijvoorbeeld een scheiding, overlijden, de pubertijd, of problemen op school, kan de opvoeding van een kind soms zelfs als een ware uitdaging voelen.

Kinderen die zich niet fijn voelen laten dit vaak duidelijk merken. Je kunt hierbij denken aan boos, opstandig gedrag, maar ook aan slaapproblemen, neerslachtigheid, problemen op school of een teruggetrokken houding.

Als je als ouder het gevoel hebt alles al geprobeerd te hebben en je vastloopt in de begeleiding van je kind, dan kan opvoedondersteuning een goed idee zijn.

Ik kijk samen met jou naar je kind en formuleer jullie hulpvraag. Ik help je bij het analyseren van de oorzaak en ga met je aan de slag om patronen te doorbreken.

Je krijgt handvaten om zelf aan het werk te gaan met je kind en ik ondersteun je hierbij tot we zijn waar we willen zijn; een situatie waarbij ouder(s) en kind zich prettig voelen.

 

Welkom

Welkom op de website van Koala Educatie.
U kunt hier informatie vinden over alle diensten en zien hoe u contact kunt opnemen.

Wilt u meer lezen over de training Leren op het VO,  Rots en Water en de andere diensten van Koala Educatie, neem dan gerust ook een kijkje op onze Facebookpagina.
Hier plaats ik ook regelmatig interessante artikelen en vertel ik meer over Koala Educatie in de praktijk.

 

Hartelijke groet, Monique