Opvoedondersteuning

Opvoeden gaat niet altijd vanzelf en is soms reuze lastig. Door bijvoorbeeld een scheiding, overlijden, de pubertijd of problemen op school, kan de opvoeding van een kind soms zelfs een ware uitdaging zijn.

Kinderen die zich niet fijn voelen laten dit vaak duidelijk merken. Je kunt hierbij denken aan boos, opstandig gedrag, maar ook aan slaapproblemen, neerslachtigheid, problemen op school of een teruggetrokken houding. Als je als ouder het gevoel hebt alles al geprobeerd te hebben en je vastloopt in de begeleiding van je kind, dan kan opvoedondersteuning een goed idee zijn.

Ik kijk samen met de ouders naar het kind en formuleer de hulpvraag. Ik help bij het analyseren van de oorzaak en ga  samen met de ouders aan de slag om patronen te doorbreken.
Jullie krijgen handvatten om zelf aan het werk te gaan met je kind en ik ondersteun jullie hierbij tot we zijn waar we willen zijn; een situatie waarbij ouder(s) en kind zich prettig voelen.